REGULAMIN SALONU

INSOMNIA TATTOO ART

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 • Wszystkie ceny są cenami umownymi i są indywidualnie dopasowane do wykonywanego tatuażu. W salonie nie ma jednoznacznego cennika usług. Wycena dokonywana jest na podstawie rozmiaru, stylu, kolorystyki czy szczegółowości tatuażu lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez oficjalną stronę Facebook, Instagram lub osobiście w studiu.
 • Rezerwacja terminu powinna zostać potwierdzona poprzez uiszczenie zadatku na poczet sesji w wysokości ustalonej z tatuatorem. Podczas zapisywania się na kilka terminów przedpłata pobierana jest za pierwsze spotkanie, zadatek przechodzi z sesje na sesje. Przedpłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto. Numer konta wysyłamy indywidualnie. Zadatek wliczany jest w ostateczną cenę tatuażu i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Na uiszczenie zadatku na koncie bankowym, studio oczekuje 48 godzin. Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania zostaje anulowany. Prosimy o podesłanie nam potwierdzenia przelewu.
 • Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż na siedem dni roboczych przed ustalonym terminem sesji. Nieprzybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni robocze przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą zadatku. Zarezerwowanie nowego terminu wymaga jego potwierdzenia poprzez ponowne uiszczenie przedpłaty na poczet kolejnej sesji.
 • W przypadku rezygnacji z terminu na nie mniej niż 7 dni robocze przed wykonaniem zabiegu klient ma prawo jednorazowo zmienić termin wizyty nie tracąc przy tym przedpłaty, następna zmiana terminu wiąże się z utratą opłaty.
 • Zadatek jest bezzwrotny
 • Tatuator ma prawo do zmiany terminu spotkania jeżeli uzna, iż tatuaż jest niedostatecznie wygojony lub pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie go. W przypadku braku akceptacji nowego terminu klient może ubiegać się o zwrot opłaty za rezerwacje terminu.
 • Studio ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 • Z uwagi na typ pracy jakim zajmuje się studio godzina oraz termin zabiegu są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
 • Tylko osoby pełnoletnie mogą zostać poddane zabiegowi w studio. Osoba niepełnoletnia (powyżej 16 roku życia) może zostać poddana zabiegowi wyłącznie za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu klient zobowiązany jest do poinformowania tatuatora o swoim stanie zdrowia, zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisania oświadczenia o akceptacji ryzyka. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
 • W salonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 • W salonie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania wszelkich przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń może grozić trwałą utratą zdrowia.
 • Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
 • W przypadku prac rozłożonych na kilka spotkań, jeżeli klient nie pojawia się częściej niż pół roku w celu dokończenia tatuażu, tatuator ma prawo do rezygnacji z kontynuowania współpracy, a wzór może ponownie wrócić do puli dostępnych motywów.
 • Projekt widoczny jest tylko i wyłącznie W DNIU umówionej sesji na tatuaż (nie wykonujemy projektu miesiąc ani tydzień wcześniej z uwagi na ilość pracy oraz długość czasu jaki trzeba poświęcić przy projekcie), wszelkie zmiany w projekcie są realizowane przy kliencie w dniu sesji.
 • Nie wysyłamy projektów do wglądu (bo chciałbyś/chciałabyś zobaczyć projekt wcześniej z uwagi na możliwość pójścia z naszym wzorem do kogoś innego. Dla tego zapraszamy wcześniej na konsultacje lub opisz nam bardzo szczegółowo swój wymarzony tatuaż (motyw jaki Ciebie interesuje, miejsce, styl, rozmiar pracy) by ułatwić nam prace nad Twoim wzorem.
 • Tatuator zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania tatuażu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 • Po wykonanym zabiegu, każdy klient informowany jest na temat zasad pielęgnacji tatuażu podczas procesu gojenia. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie szeroko pojętych zmian skórnych po zabiegu lub po latach.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 • Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.
 • Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 • Bon upominkowy (VOUCHER) zakupiony w studio ważny jest przez okres 6 miesięcy, w tym czasie trzeba ustalić termin sesji. W przypadku nie ustalenia terminu kwota bonu przepada.
 • Vouchery są BEZZWROTNE, prosimy o przemyślane zakupy.